Skip Navigation Links
ProjektRozwiń Projekt
InwentaryzacjaRozwiń Inwentaryzacja
AplikacjeRozwiń Aplikacje
Stężenia pyłuRozwiń Stężenia pyłu
WydarzeniaRozwiń Wydarzenia
Jakość powietrzaRozwiń Jakość powietrza
Opracowania

O projekcie


Tytuł projektu

Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy-Polska


Program

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013   (POWT RCz-RP 2007-2013)

Program Operacyjny Współpracy Trangranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 nawiązuje bezpośrednio do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Cechy - Polska, który był realizowany w latach 2004-2006.

Głównym celem Programu jest współpraca transgraniczna i rozwój czesko - polskiego pogranicza.

Chodzi przede wszystkim o wzmocnienie wzajemnych kontaktów gospodarczych, społecznych i kulturalnych, wspólną ochronę bogactwa przyrody, rozwój ruchu turystycznego, tworzenie aktywnego rynku pracy oraz innych dziedzin rozwoju (więcej informacji patrz. dokumenty programowe).


Czas trwania projektu

data rozpoczęcia: październik 2008
data zakończenia: wrzesień 2011


Numer i nazwa osi priorytetowej

22.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń


Numer i nazwa dziedziny wsparcia

22.1.2 Ochrona środowiska


Typ projektu

Projekt związany z profilaktyką zagrożeń


Wykonawcy

Wyższa Szkoła Górnicza-Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
Partner Wiodący

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
Partner projektu


Koordynator projektu

doc.Dr.Ing Tadeáš Ochodek Dyrektor Badawczego Centrum Energetycznego

Koordynator ze strony IETU

dr hab. inż. Stanisław Hławiczka